Výrobková rada

Vinohradníctvo

Zber hrozna

komplexné zabezpečenie agrotechnických operácií vo vinohrade
(zimný predrez viniča, uväzovanie viniča, odstraňovanie listov, rez zelene, chemické ošetrenie, kyprenie pôdy a mechanické odburinenie)

Vinárstvo

Automatické triediace linky na zozbierané hrozno

Zabezpečenie vybavenia pivníc na kľúč